loading...

Soms kijken we naar onze familie en bestempelen deze als gebrekkig. Maar wat als we een groter en beter beeld van onze familie kunnen krijgen, en we hebben de tijd nog niet genomen om het te kunnen zien? Hoe zou het je familierelaties veranderen?

Kernwaarden zijn de waarden die de basis vormen waar we ons leven op bouwen. Het zijn de waarden die ten grondslag liggen aan de manier waarop we met elkaar omgaan, ons werk doen en ons spel spelen. Het zijn de praktische waarden die we elke dag gebruiken (of zouden moeten gebruiken) in alles wat we doen

Wat als je leven loopt zoals je het gedroomd en gepland had? De dromen waar je consequent je geest mee vult, worden langzaam maar zeker waar. Je hebt de kracht om te scheppen, om alles wat je je voor kunt stellen, waar te maken.

De meeste mensen denken dat ze problemen hebben die op één of andere manier opgelost moeten worden om succesvol te kunnen zijn, of geliefd en gewaardeerd te worden om wie ze zijn.

Er ligt ondernemerschap in een ieder van ons. Het verschil tussen degenen die actie ondernemen om hun dromen te creëren en degenen die dat niet doen, ligt aan twee dingen. Één is overgave aan één van de angsten in de 7 gebieden van het leven, en de andere is niet duidelijk zijn over wat het is dat je graag zou willen doen.

Aristoteles geloofde dat deugd - voortreffelijkheid, excellentie en uitstekendheid - zorgt dat een mens tot bloei komt in zijn of haar omgeving. Naar zijn mening, is excellentie niet het einde van het spectrum, maar een evenwichtige staat, die groei verspoedigt.

Nog even en dan breekt de vakantieperiode weer aan. De meeste mensen nemen in deze periode iets langer vrij dan de rest van het jaar. Heel gezond, want vaak duurt het wel even voordat we echt kunnen ontspannen en ons vakantieritme gevonden hebben. Deze vijf simpele tips zullen je voor, tijdens en na de vakantie helpen om maximaal van je vrije dagen te kunnen genieten!

In iedere relatie, of deze nu zakelijk of persoonlijk is, houden we stiekem een boekhouding bij van kosten en baten. Moeten we erop letten dat we genoeg terugkrijgen voor onze investeringen? Of kunnen we ons beter richten op belangeloos geven, als we onze relatie met onszelf en anderen willen verbeteren?

 $(function(){ $(".tweet").tweet({ join_text: "auto", username:"QuintCoaching", avatar_size: 48, count: 3,auto_join_text_default: "",auto_join_text_ed: "", auto_join_text_ing: "", auto_join_text_reply: "", auto_join_text_url: "",loading_text: "loading tweets...",divId:"mtweet1" });});

Facebook

Quint Essential